Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Lenkjer

Nærhet_SSP_549846.jpg
Foto: ScandinavianStockPhoto, jabiru.

 

Kva er svimring (bokmål: svimmelhet)?

 

På nettsidene til Norsk helseinformatikk finn du ein film om diabetisk retinopati.

 

Helsebiblioteket har ein artikkel om åreforkalkning i beina.

 

Å leve med kols. Ein samtale mellom ein pasient og ein lækjar.

 

Kols – kronisk obstruktiv lungesjukdom. Ein reknar med at mellom 250 000 og 200 000 personar har kols i Noreg. Om lag halvparten av dei er ikkje klar over det sjølve.

 

Telefonkontakt for eldre og uføre. Dette er eit gratis tilbod.

 

Røde Kors har tilbod om besøksvenn. Dette er eit gratis tilbod til dei som treng det. Det kan også vere ein fin måte for ein aktivitør til å få litt ekstra praksis.

 

Ressurssenteret for demens. Trondheim kommune starta tidleg med eige tilbod til demente personar og familiane deira. Kommunen er no ein modellkommune for andre som vil kvalitetssikre tilbodet til demente.

 

I denne filmen møter vi Jens Larssen. Han er ein eldre mann som no er avhengig av taktilt teiknspråk.