Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Arbeidsmiljøloven

HMS-Grunnkurs i arbeidsmiljøloven

Kortversjon av opplæringen innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS):

Kilde: YouTube, norskindustriVIDEO sin kanal.

 

HMS-Grunnkurs i arbeidsmiljø. Mobbing og trakassering

Kortversjon av opplæringen innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS):

Kilde: YouTube, norskindustriVIDEO sin kanal.