Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Mål for egen læring

 

Mål

Målet for opplæringa er at lærlingen skal kunne gjøre rede for og grunngi mål for aktiviseringsarbeidet.

 

Oppgave: Sette opp mål for egen læring

Sett opp et overordnet mål for din egen læretid.

 

Sett opp et hovedmål for første året i læretiden.

 

Sett opp et hovedmål for verdiskapningsåret av læretiden.

 

Sett opp fire delmål for ting du vil jobbe med framover.

 

Mål_72 dpi.jpg
Sett deg mål for å nå det du ønsker.
Foto: AlexRoz | Shutterstock.