Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Eldre og demente

Normal aldring er det som naturleg skjer med kroppen etter kvart som vi blir eldre. Aldring kan ikkje stoppast, og vi merkar ho på alle kroppsorgan. Kor raskt endringane skjer, er individuelt og påverka av faktorar som arv, miljø og livsstil. Organa i kroppen fungerer etter kvart dårlegare fordi celler døyr eller mistar funksjonsevna.

Ordsky09.jpg