Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Hvilket ord?

Studer tabellen med bokstaver. Ser du nøye etter, finner du en rekke ord og faguttrykk. Hvilket ord er ikke med i tabellen?

Hvilket ord_kapittel 6.JPG

1. TRAUME
2. ADHD
3. RUS
4. MANI
5. ANGST
6. TVANG
7. FOBI
8. PSYKE
9. SOSIAL
10. SOMA