Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Vurderingsskjema for muntlig presentasjon

 

Elevens navn:
Vurderings-kriterier

Høyt nivå
5–6

Middels nivå
3–4

Lavt nivå
1–2

Kommentarer
1) Stemmebruk (tydelig og
høyt nok)

2) Seriøsitet (ikke fjas og tull)

3) Faglig innhold (hva eleven
viser av faglige kunn­skaper)

4) Bearbeiding og formidling
av fagstoffet (greier å si de
viktige tingene det var spurt
om i oppgaven)

5) Tidsbruk (greide å holde
seg innen tildelt tid, 10 min.)
Last ned vurderingsskjeamet som Word-fil.
Last ned vurderingsskjemaet som pdf-fil.