Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Karrieremuligheter

 

Alle som er i arbeid har et yrkesetisk ansvar om å holde seg faglig oppdatert. Det betyr at etter å ha fullført utdannelsen skal vi fortsette å hente mer og ny kunnskap. Lov om helsepersonell pålegger helse- og omsorgspersonell å gi faglige og forsvarlige tjenester. I det ligger det å holde seg oppdatert i faget. Med fagbrev i aktivitørfaget finnes det mange forskjellige spennende muligheter til faglig fordypning og videreutdanning i en fremtidig karriere.

 

På de følgende sidene er noen av mulighetene beskrevet.

 

Ordsky 14.jpg