Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Repetisjon før fagprøven

 

1. Forklar normal aldring og det som skjer med kroppen.

 

2. Gjer greie for vanlege følgjesjukdommar.

 

3. Kva tilretteleggingar trengs?

 

4. Kva er demens?

 

5. Forklar kva som er generelt for demente.

 

6. Kva tilretteleggingar treng demente?

 

7. Beskriv tre ulike diagnosar av demens.

 

8. Korleis kommuniserer (snakkar) du med denne brukargruppa?

 

9. Andre viktige ting du bør vere merksam på?