Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Linedance

Desse to filmane viser døme på linedance:

Kjelde: YouTube, Inge Vestergaard.

Kjelde: YouTube, Frank Trace.