Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Brette A4-ark til ein kube

Framgangsmåten kan også lastast ned som pdf-fil (bokmål).

Framgamgsmåte:

Arkbretting 1.jpg

Bruk eit A4-ark, gjerne kopipapir med farge.
Ikkje bruk tjukk kartong, då greier du ikkje å
brette nøyaktig nok.
Du skal ha 6 ark for å få til ein kube.

Arkbretting 2.jpg Brett arket midt på og brett det ut igjen.
Arkbretting 3.jpg Snu arket slik at langsida ligg mot deg
og brett arket på nytt i to.
Arkbretting 4.jpg Brett arket heilt ut igjen.
Arkbretting 5.jpg Legg arket i ståande format mot deg og
brett inn den eine halvparten mot midten.
Arkbretting 6.jpg Brett den andre halvparten inn mot midten.
Arkbretting 7.jpg Snu arket med brettingane ned mot bordplata.
Arkbretting 8.jpg Brett øvste høgre hjørne inn mot midten.
Arkbretting 9.jpg

1) Brett hjørnet på motsett side nedsttil venstre inn mot midten. Slik:

Arkbretting 10.jpg

Arkbretting 11.jpg

2) Brett nedste høgre hjørne oppover og inn mot midten. Slik:

Arkbretting 12.jpg

Arkbretting 13.jpg

3) Brett øvste hjørne til venstre ned og inn mot midten. Slik:

Arkbretting 14.jpg

Arkbretting 15.jpg

4) Snu heile arbeidet med flikane ned mot bordplata.

Arkbretting 16.jpg 5) Lag seks stykke i ulike fargar eller i mønstra papir.
Arkbretting 17.jpg 6) Brett fliken litt ut igjen slik som på biletet.
Gjer klar til å setje saman kuben med alle dei seks bretta delane.
Arkbretting 18.jpg

7) Start med å setje fliken frå førre bilete inn i neste
firkant med opning i øverste del frå høgre og inn mot venstre.

Arkbretting 19.jpg

Arkbretting 20.jpg 8)
Arkbretting 21.jpg

9) Drei arbeidet mot venstre og set inn neste flikdel i
motsett opningsdel. Slik:

Arkbretting 22.jpg

Arkbretting 23.jpg

10) No formar dei tre delane ei tett kvadratisk flate
som er den eine sida av kuben.

Arkbretting 24.jpg 11) Snu arbeidet slik at den ferdige sida blir ståande.
Arkbretting 25.jpg

12) Hald fram med å å putte neste del inn på ledig side på
same måten. Hugs alltid å bruke ny del frå same side, fliken
du startar med er den til venstre når du har firkanten framfor
deg (sjå bilete 6).

Arkbretting 26.jpg

Arkbretting 27.jpg

13) Snu arbeidet mot venstre igjen. Slik:

Arkbretting 28.jpg

Arkbretting 29.jpg 14) Set inn del nr. 5 på motsett side i opninga.
Arkbretting 30.jpg 15) Hald fram med å dreie og putt nye delar inn i ledige opningar.
Arkbretting 31.jpg 16) Snu arbeidet på hovudet og smett på plass siste arket/delen.
Arkbretting 32.jpg 17) Deretter smetter du på plass alle flikane som har gøymt seg
inni, eller stikk ut frå, kuben.
Arkbretting 33.jpg 18) Kuben er ferdig. Den kan hengast i vindauget eller i rommet
til pynt. Fest ei fiskesene i eit hjørne og heng opp. Den kan også
brukast som terning dersom du skriv tal på den.

Alle foto: Inger Melby.