Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Etikk

 

Holdninger til bruker_72 dpi.jpg
Hvilke holdninger har vi til brukerne?
Foto: Rido | Shutterstock.

Yrkesetikk beskriver de holdninger en arbeidstaker skal ha i utøvelsen av yrket sitt. Etikk i arbeidshverdagen (yrkesetikk) kan sammenfattes i disse punktene:

  • Moral og etikk
  • Lover og regler
  • Plikter og krav
  • Oppdragelse og samvittighet
  • Empati og holdninger
  • Tillit og respekt

 

Lenker

 

Aktivitørforbundet har laget yrkesetiske tetningslinjer for aktivitøren.

 

Fagforbundet har laget en plakat med yrkesetiske retningslinjer for alle som jobber med helsefag. Plakaten ligger som en pdf-fil på nettsiden, og den kan lastes ned.På den samme nettsiden ligger også lenke til en brosjyre om yrkesetikk.