Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Lenkjer

Paraplyer_farge.jpg
Foto: Karin Holvik Kjørrefjord Dagh.

Punktskrift

denne nettsida kan du lese om å lære punktskrift.

 

Hjelpemiddel for synshemma

Les om hjelpemiddel for synshemma.

Her er ei "topp ti"-liste med appar som synshemma kan ha nytte av i kvardagen.

 

Smarthus

I denne filmen møter vi Anders, ein 12 år gammal gut som undersøkjer kva smarthus er. Han besøkjer Tom, ein vaksen mann med funksjonsnedsetjingar, og får sjå og høyre kva smarthusteknologi er og kan vere for han.

 

Hjelpemiddelsentralar

Oversyn over hjelpemiddelsentralane i Noreg.

 

Universell utforming

Her er ein nettstad som viser nytt om universell utforming.

 

Kommunikasjon

Ordbok for teiknspråk.

Ett skritt foran er eksempel på korleis teikn-til-tale kan brukast i barnesongar.

Både i fritidsaktivitetar og når ein startar på skolen, er teikn ei god støtte i språkutviklinga. Her er nokre filmar om bruk av teikn:

 

Snozelen_72 dpi.jpg
Foto: Eva Austad.

Snoezel

Om til Melhus sansesenter.

Heberheimen sansesenter.

 

Idebanken

Ergonomi på arbeidsplassen skaper et mer inkluderende arbeidsmiljø.

 

Førerhund og treningshund

Trening av førerhund og servicehund på hundeskolen Veiviseren.