Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Spørreskjema

Dette spørreskjemaet ble sendt ut til noen aktivitører på ulike arbeidsplasser:

Aktivitøren kan jobbe med ulike brukergrupper:

Hvilke brukere jobber du med?

Hvilke arbeidsoppgaver har du i
løpet av uka på arbeidsplassen din?
Hva må du ta hensyn til når du
skal planlegge aktiviteter?
Hva arbeider du med i «kontortida»?
Hvor mye må du planlegge
framover i tid?
Hva innebærer det å jobbe med
budsjett og regnskap i jobben din?

 

På de neste sidene finner du svar fra noen aktivitører på ulike arbeidsplasser.