Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Analyseskjema

 

På side 29 i læreboka er det henvist til dette analyseskjemaet:

 

Last ned analyseskjemat som Word-fil eller som pdf-fil.

 

ANALYSE AV AKTIVITET Notater:

Elementene i aktiviteten:
Hvilken type aktivitet, hva består den av,
hva er målet?

  • Valg av materiale
  • Valg av utstyr
  • Valg av framgangsmåte

HVEM passer / passer ikke aktiviteten for?

Aktivitetssituasjonen:
Hva påvirker aktiviteten, rammer og rutiner, tid,
utstyr og materialer, framgangsmåte, hvor,
brukerens valg, hvem skal delta, aktivitørens rolle?

  • Valg av omgivelser
  • Tilrettelegging
  • Instruksjon
  • Gruppesammensetning
HVA i situasjonen påvirker aktiviteten og brukeren?

Brukerens ressurser og begrensninger:
Brukerens egenskaper og kunnskaper,
brukerens funksjonsnivå, valgmuligheter.

HVA hos brukeren påvirker valg av aktivitet
og situasjon?

Aktivitørens påvirkning på aktiviteten,
situasjonen og brukeren.

HVEM ER JEG?

HVORDAN påvirker jeg

  • Aktiviteten?
  • Situasjonen?
  • Brukerens symptomer?