Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Demente – bakgrunnsopplysninger

 

Her er et skjema med spørsmål som aktivitøren ved institusjonen ber de pårørende fylle ut, og som danner bakgrunnsstoff for samtaler om brukeren. Spør gjerne pårørende til demente om å fylle ut skjemaet. Det samme skjemaet kan også bruket til personer som har vanskelig for å uttrykke seg eller mangler språk. Da bør aktivitøren tilpasse skjemaet til personens behov.

 

Last ned skjemaet som Word-fil.

 

Last ned skjemaet som pdf-fil.

 

Navn:
Født:
Navn og yrke
til foreldre:
Navn søsken:
Brukerens skolegang
og utdannelse:
Brukerens arbeid
og arbeidsplasser:
Bosted som barn,
ungdom, voksen:

Navn på ektefelle(r):

Navn på eventuelle barn:
Brukerens hobbyer
og interesser:

Andre opplysninger, for eksempel
religiøse interesser, gode minner
eller noe brukeren liker å prate om: