Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Opplæringsplan for aktivitørlærling

 

Her finner du et skjema der du kan skrive hva du planlegger hvert halvår og hvordan det har gått (evaluering).

Skjemaet kan også lastes ned.

  

Bedrift: 
Lærling:
Læretid:
Faglig leder:
Veileder:

1. halvår: Planlegging

Hvilke mål skal det arbeides med?

Aktivisering:
Aktivitetsledelse:
Administrering:
Aveling:
Veileder/instruktør:
Tidsrom:

 

1. halvår: Evaluering

Kompetansemål: Aktivisering og admnistrering

Hvilke mål er det arbeidet godt med?

Hvilke mål må det arbeides mer med?
Avdeling:
Veileder/instruktør:
Tidsrom:
Oppsummering 1. halvår:

 

2. halvår: Planlegging

Hvilke mål skal det arbeides med?

Aktivisering:
Aktivitetsledelse:
Administrering:
Aveling:
Veileder/instruktør:
Tidsrom:

 

2. halvår: Evaluering

Kompetansemål: Aktivisering og admnistrering

Hvilke mål er det arbeidet godt med?

Hvilke mål må det arbeides mer med?
Avdeling:
Veileder/instruktør:
Tidsrom:
Oppsummering 2. halvår:

  

3. halvår: Planlegging

Hvilke mål skal det arbeides med?

Aktivisering:
Aktivitetsledelse:
Administrering:
Aveling:
Veileder/instruktør:
Tidsrom:

 

3. halvår: Evaluering

Kompetansemål: Aktivisering og admnistrering

Hvilke mål er det arbeidet godt med?

Hvilke mål må det arbeides mer med?
Avdeling:
Veileder/instruktør:
Tidsrom:
Oppsummering 3. halvår:

 

 

4. halvår: Planlegging

Hvilke mål skal det arbeides med?

Aktivisering:
Aktivitetsledelse:
Administrering:
Aveling:
Veileder/instruktør:
Tidsrom:

 

4. halvår: Evaluering

Kompetansemål: Aktivisering og admnistrering

Hvilke mål er det arbeidet godt med?

Hvilke mål må det arbeides mer med?
Avdeling:
Veileder/instruktør:
Tidsrom:
Oppsummering 4. halvår: