Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Aktivitetsanalyse

Dette skjemaet kan du bruke for å analysere ein aktivitet. Du kan fylle ut skjemaet nedanfor, eller du kan laste det ned som Word-fil eller som pdf-fil.

 

Beskriv aktiviteten:

Type aktivitet: ADL, fysisk, kognitiv, sosial osb.

Beskriv brukaren (brukargruppe):

Funksjonsnivå: fysisk, psykisk, kognitivt, sosialt.
Nokon spesielle omsyn?

Førebuingar og tilretteleggingar:

Rom, innkjøp, transport, hjelparar, innbydingar osb.

Mål:

Meiningsfylt, mestring, sosialt,
auke funksjons­nivået, lære nye ting osb.

Gjennomføring:

Skal opplevast trygt, hyggeleg og meiningsfylt.

Vurdering:

Var det vellykka, gjekk det etter planen, kunne
noko vore annleis? La brukarane sei meininga si.

OBS: Skal du dokumentere funksjonsnivået til
ein brukar, må det gjerast i eigen rapport (skjema).