Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Faglig påfyll for aktivitører

Faglig oppdatering_72 dpi.jpg
Foto: Anatoly Tiplyashin_Dreamstime.

I alle yrker er det viktig å sørge for faglig påfyll, det gjør at vi holder oss oppdatert i faget. Faglig påfyll kan vi få fra mange steder. For eksempel fra nettverksmøter med andre aktivitører, kurs, videreutdanning, fagdager og samarbeid med andre yrkesgrupper. Ved hjelp av Internett er det lett å holde seg oppdatert på det som skjer, og vi kan få med oss nye moter og trender som kan tas i bruk i aktiviseringen.

 

De som er fagorganiserte kan delta gratis på mange kurs, møter og fagdager. I tillegg arrangerer frivillige lag og organisasjoner ofte temamøter eller temadager. Mange arbeidsgivere ønsker at ansatte videreutdanner seg, og legger derfor til rette slik at en kan gå på skole ved siden av jobben.