Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Skjema for utplassering

 

Besøk hos elever i bedrift – Fordypningsfag (Yrkesfaglig fordypning).

Skjema til lærer/kontaktperson.

Samtale gjennomføres med eleven og ansvarlig ansatt/kontaktperson.

 

Navn på elev:
Navn på institusjon/bedrift:
Dato for lærerbesøk:
Navn/tlf til kontaktperson:

Hvordan har oppmøtet vært,
eventuelt fravær, beskjeder:

Hvilke arbeidsoppgaver har eleven hatt?
Eventuelt omvisning ved elev og/eller
kontaktperson.

Sett kryss i nivået til eleven på
de ulike emnene under:
Lavt nivå:
1–2
Middels/god:
3–4
Høyt nivå:
5–6

Har eleven tatt initiativ til arbeids-
oppgaver, vist innsats og arbeidsvilje?

Tanker om elevens faglige
ferdigheter og kompetanse?

Hvordan oppfører eleven seg
ovenfor brukere og kollegaer?

Elevens innsats og egnethet.
Helhetsinntrykk (oppsummering).

Eventuelt annen tilbakemelding,
kommentarer eller tips til eleven
eller skolen.

 

 

Last ned skjemaet som Word-fil.
Last ned skjemaet som pdf-fil.