Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Sjekkliste for lærling

Listen må benyttes på hver ny arbeidsplass du er på i læretiden.

Ansvarlig: Veileder

 

Gjennomgått: Dato Dato Dato Dato
Omvisning på arbeidsplassen og presentasjon av ansatte

Organisering av bedriften. Fagorganisasjoner

Informasjon om bedriftenes mål/visjoner

Taushetsplikt

Gjennomgått rutiner ved brann
Kunnskap om brannslange og brannslukningsapparat
Rutiner ved akutt skade eller sykdom
Opplæring i interne datasystem

Rutiner for dokumentasjon

Rutiner for regnskap

Lærlingens oppgaver

Fastsatt avtale for veiledning

Postkjøkken. Rutiner og hygienekrav
Utlevering av personlig utstyr/verneutstyr
Yrkesetiske retningslinjer for aktivitøren
Gjennomgang av læreplanen og plan for opplæringen
Opplæringsplan for neste halvår
Hva må sjekkes/gjøres før vi går hjem for dagen

 

Last ned sjekkliste for læring som pdf-fil.