Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Mål 2

 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

  • gjere greie for og grunngi målet med aktiviseringsarbeidet

 

Beskriving av utført arbeid (fyllast ut av lærlingen):

 

Opplæring gjennomført dato:
Signatur lærling:
Signatur instruktør: