Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Mål 1

 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

  • administrere og dokumentere aktiviseringsarbeidet i tråd med måla til verksemda

 

Beskriving av utført arbeid (fyllast ut av lærlingen):

 

Opplæring gjennomført dato:
Signatur lærling:
Signatur instruktør: