Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Mål 1

 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

  • administrere og dokumentere aktiviseringsarbeidet i tråd med måla til verksemda

 

Beskriving av utført arbeid (fyllast ut av lærlingen):

 

Opplæring gjennomført dato:
Signatur lærling:
Signatur instruktør: