Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Lenker

Her kan du laste ned informasjon om fagprøven, gitt i en av fylkeskommunene.

 

Her er to eksempler på prosedyrer ved fagprøven:

Eksempel 1

Eksempel 2

 

Her kan du laste ned to eksempler på praktisk fagprøve:

Eksempel 1

Eksempel 2

 

Velkommen til yrkesfag i Troms.

 

Utdanning til aktivitør.

 

Fagforbundet – aktivitør (pdf-fil).

 

Lister opplæringskontor.

 

Lærlingeordningen i Halden kommune.